تبلیغات
♥๑پســـــر تنهـــــا๑♥

♥๑پســـــر تنهـــــا๑♥

تـــکـــ درخـــــتــــــــم ســـــوخـــــت بــــــگذار جـــــــنگــــل بســــــوزد

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

قـــســـــم

                                                                               

قـــســـمــ بـﮧ اوטּ پــســری که عشقش جلو چشمش اتو خورد و رفت خونه با صدایی خواب آلود گفت:ببخشید عزیزم خواب بودم گوشی رو سایلنت بود

قـــســـمــ به اون دختری که با وعده ی ازدواج بکارتشو از دست داد و عکس عشقشو تو گوشی رفیقش دید

قـــســـمــ به اون پسری که با گوشی رفیقش به عشقش زنگ زد اما از فرداش شماره همون رفیقشو تو اینباکس اس ام اس های عشقش دید

قـــســـمــ به اون دختری که هنوز تنهاست چون نتونسته فراموشش کنهو

قـــســـمــ به اون جفتی که اولین شب بعد از جدایی رو دارن تنهایی با چشم خیس تو اتاق تاریک و خالی از هم سحر میکنن"اینجا زمین است مطمئن باش یه روز دوباره همدیگه رو میبینیم

بین مَـטּ 2Afm نیـسـتَـمـ !

اگـﮧ اوטּ میـگـﮧ :

اگـﮧ בیـگـﮧ نَـבارے رومـ هیـچ میـلــے

اگـﮧ مَـنـو نمیـخـواے نَـבاره عـیـبــے

مَـטּ میـگَـمـ :

اگـﮧ בیـگـﮧ نَـבارے رومـ هیـچ میـلــے

اگـﮧ مَـنـو نمیـخـواے بهـ دَرَکـــــ هـــــــــرے
[ شنبه 11 مرداد 1393 ] [ 12:13 ق.ظ ] [ •●مـیــــــــــــــــــــــلـآد•● ] [ نظرات() ]

هرزگے

هرزگے مختص بـــﮧ تـטּ فروشے نیست


ربطے بـﮧ جنسیت هم نـבاره


همیــטּ ڪﮧ از اعتماב ڪسے


سوء استفاבه ڪنے … هرزه اے

همیــטּ ڪﮧ بــﮧ בروغ بگے בوستت בارمهرزه اے

همیــטּ ڪﮧ خیانت ڪنے … هرزه اے

اگــﮧ میخواے تــטּ فروشے بڪنے

صاحب اختیار بـבنتے

اما هرزگے نڪــטּ چوטּ


از احساس و آبرو و غرور בیگراטּ بایـב مایـــﮧ بذارے!!!
بعضیا ﻣﺜﻠﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺻﻨﺪﻟـی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯿﻤﻮنن .!

ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻝ ﺗﻮﺋﻪ ﯾﺎ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯽ…

[ چهارشنبه 25 تیر 1393 ] [ 01:00 ق.ظ ] [ •●مـیــــــــــــــــــــــلـآد•● ] [ نظرات() ]

دوستتــــــــــ دارم

                                                                                   آرآمِشَمــ ...

                                                  میدونی چیه ؟!

          هَــــربــآر کــــــه مـــیآی تـــو بــَغَــــلَـــمــ ....

         بَـــعــد  سَـــرتـــــ رو میـــــذآریـــ رویـــ ســینـــه امــ ...
 
                                                                              


                                     بعد  اَز روی شـــیطـونــــیــــ م
 

                                              باچشمای   یَستـــه...
 
                                            کــــه مثـــلـاً خــوآبـــــیــ ...

                      هِـــــیــ خودتـــــ رو تـــــو بَغَلَـــمـ جـــآ بــــه جـــآ مــــیـــکُــــنــی ...


                                                                            


                          بــعــد کـــه یـــه نَــفَــس عَــمـیـق مــی کـــشــیــ ...

                                و بِلـآفـــآصِـــلـــه لَــبـخَــنـد میـــزنـــیـــ ...

                                اَز رضــآیَــتــــــوَ آرآمشـــــیـــ کــــه داریــ ...

                                بــعــد مِــثــل لبــآیــ مـآهـــی کــوچــولـو ...

                            یــوآشــکـــی بَـــدنَـــمـ رو یـه بــوس کــوچــلــو میکــنــی ...


                                                                       


                             بــعــد پآهآتــو گُــمـ میـکـنـــی لــآی بــآهــآمـ ...
 
                           بــعــد دسـتـآتــو جَمــع میکـــنی تــو بَغَــل خودتـــــ ...

                                      ومِــثـل نـــی نـــی کــوچــولــوهــآ

                           کــــه آرومتَریــن جــآی دُنــیــآ بَـغَـل مــآدَرِشــونــه ...

                                خــودتــو تـــــو بَـغَـلَمـ جَـمـع میکــنــی ...
                                                                                        بــعــد مَـنَـمـ هِـــی خَـنـدَمـ میگیرهـ از ایـــن شِـــیـطــونیــآتـــــ ...

                               بــعــد مـوهــآتـــ مــریــزهـ رویِــ صــورَتَـــمـ ...

                               و مَـنَـمـ میـگیــرَمِــشــون بـــه دهـــآنَـــمـ ...

                            بــعــد خــودتـــــ رو مـــی چَـسـبـونـــی بــــه مَـــن ...

                            و از بــس بـــآزی بــآزی کــردی خســتــه شـــدی ...

                        چِـــشـمـآتــــــ آرومـ بَـسـتـه شُــدَن وَ خـوآبِــتــــ بُــــرد ...


                                                                                                                   امـــآ مَـــن ...

                                 هَــنـوز دآرمـ نِـگــآهِـــتــــــ میـــکـنمـ ...

                                         هَـــوآ روشَـــن میـشـــه ...

                                              امـــآ مَــــن ...

                                 هَـنـوز دآرمـ نِـگـآهِـتــــ مـــی کنـمـ  ...

                                             دوستتــــــــ دآرمـ
                                                                     


[ یکشنبه 14 مهر 1392 ] [ 05:10 ب.ظ ] [ •●مـیــــــــــــــــــــــلـآد•● ] [ نظرات() ]

یکی بود یکی نبود

                              دلم سفر می خواهــــد ...


نه برای رسیدن به جایی ....


فقط دلتنگ رفتنم ...کـــــــــارم


از یکی بود و یکی نبود گذشت


سهم من همیشه این بود :


یکی بود یکی نابود                                      یـادتــه بـهـــم گفـتـــی تـــو بـه مـن نـمیــای؟؟؟!!
باشه..."من" به "تو" نمیام
ولــی تو به خودت بیــــا

                                                                                                  

                                    
                                                                 همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی

                                                            وقتـــی بغــــض میکـــُنی

                                                                وقتـــی دآغونــــی

                                                           وقــــتی دلــِت شکــــستـه

                                                               دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ

                                             انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی :

                                                                     “بیخـــیآل“…
[ پنجشنبه 14 شهریور 1392 ] [ 12:13 ب.ظ ] [ •●مـیــــــــــــــــــــــلـآد•● ] [ نظرات() ]

دل شـــکـــســــتـــن

                                              بعضے وقتا مجبورے تو فضاے بغضت بـפֿـنـבے

                                               בلت بگیره ولے בلگیرے نـڪنے …

                                               شاڪے بشے ولے شـڪایت نـڪنے …

                                               گریـہ ڪنے اما نزارے اشـڪات پیـבا بشن …

                                               פֿـیلے چیزارو ببینے ولے نـבیـבش بگیرے …

                                               פֿـیلے ها בلتو بشـڪنن و تو فقط سـڪوت ڪنے …


                                                   مبهـوت یڪـ شـِڪـست ، مغلوب یڪـ اتِفاق

                                                    خـُرده هایـَش را باد دارد میبـَرد

                                                    و او فقـط خاطراتـَش را مُحڪـم بَغل گـِرفته

                                                     بیـا آخرین شاهڪـارت را بیبین

                                                       مـُجسمـﮧ اے ساخـتـﮧ اے بـﮧ نـامـ ِ

                                                                    مـَـــــــ ن ...!
בلـَمـ یـکـ تـَصـادُفـ جـבے مے خواهـב!
پُـر سـر و صــבا،
آمبـولانـس هـآ سـَراسیـمـﮧ شـونـב و
کــار اَز کــار بـــَــگـذَرَב…!

کَم آوَرבه ام …!
خـבایـ ـا اَعـ ـصابٍ مَـטּ
فاحـ ــشـﮧ نـ ــیستـ ــ
کـﮧ روز وَ شَـ ـب
مورב تَجـ ـاوز قـَ ـرارَش میـבهند...از مــن خواستـــ حـــلالش کنــــم

همـــان کســی کــه...

بــا بــــی رحمـــی محبتــــ هایــم را حـــــرام کـــرده بــــــــود [ جمعه 1 شهریور 1392 ] [ 10:47 ب.ظ ] [ •●مـیــــــــــــــــــــــلـآد•● ] [ بـــآمـــعـــرفــــت() ]

.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]